#A

 • Áp xe
 • Áp xe phổi
 • Ám ảnh sợ hãi
 • Áp xe não
 • Ấu dâm
 • Áp xe gan
 • Áp xe vú
 • Alzheimer
 • AIDS
 • Áp xe thận
 • Alkapton niệu
 • Áp xe não do amip
 • Áp xé hậu môn
 • Addison (suy tuyến thượng thận nguyên phát)
 • Áp xe gan do amip
 • Amip ăn não
 • Ấu trùng sán lợn

#B

 • Bệnh lao phổi
 • Bướu cổ
 • Bạch biến
 • Bạch tạng
 • Bạch cầu
 • Basedown
 • Bệnh lỵ
 • Bạch cầu cấp
 • Bệnh lang ben
 • Bóng đè
 • Bệnh lao xương
 • Bạch hầu thanh quản
 • Bàng quang tăng hoạt

#C

 • Bệnh lao phổi
 • Bướu cổ
 • Bạch biến
 • Bạch tạng
 • Bạch cầu
 • Basedown
 • Bệnh lỵ
 • Bạch cầu cấp
 • Bệnh lang ben
 • Bóng đè
 • Bệnh lao xương
 • Bạch hầu thanh quản
 • Bàng quang tăng hoạt